CENTER ZDRAVJA IN AKTIVNEGA ŽIVLJENJA KAMP VRBJE / HOPSLANDIA

ureditvena situacija / site view
dostop s parkirišča / entrance
glavna povezovalna pot skozi kamp / main path through the camp
pogled na centralni objekt / view of the central building
pogled na bazen / view of the swimming pool
pogled na bazen / view of the swimming pool towards centarl building
nova javna povezovalna pot / new public path
nove namestitvene enote / new accommodation
nove namestitvene enote / new accommodation
stik z naravo / contact with nature


Comments are closed.