PREDMESTNE HIŠE / SUBURBAN HOUSES

ptičja perspektiva / view from above
dovozna ulica / access street
ulična fasada / street facade
južna fasada / south facade
pogled s severozahoda / view from the northwest
ureditvena situacija + prečni prerez / situation + cross sectionComments are closed.